Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

We bieden bescherming, steun en erkenning aan lokale mensenrechtenverdedigers die in bedreigde situaties werken en om steun van PBI hebben gevraagd.

We gebruiken onze internationale aanwezigheid en het internationale netwerk om vrede en rechtvaardigheid voor iedereen te creëren. Het doel van PBI’s internationale aanwezigheid is het begeleiden van zowel politieke als sociale processen middels een gezamenlijke strategie van afschrikking van geweld en bevordering van actieve geweldloosheid.

We geven beschermende begeleiding, voorlichting en training over vrede en veiligheid en we vergroten het netwerk van de mensenrechtenverdedigers. We voeren verder pleitbezorging voor mensenrechten op alle niveaus uit – van de militair op lokaal niveau tot nationale overheden en internationale instanties zoals de Verenigde Naties. Met hulp van de vrijwilligers zenden we een krachtige boodschap uit dat de wereld toekijkt en bereid is om te handelen.

Werkwijze