Peace Brigades International

Belastingvrij doneren

Omdat PBI een ANBI is, zijn giften aan ons fiscaal aftrekbaar. Voor eenmalige giften geldt dan wel een fiscale drempel van 1% van het (drempel)inkomen, met een minimum van €60. De gift is sowieso volledig aftrekbaar wanneer een schenkingsovereenkomst met ons is afgesloten voor minimaal 5 jaar.

Afhankelijk van het inkomen is de belastingkorting op de gift aan PBI dan tot 52%.

Hoe werkt belastingvrij doneren?

We dienen daarvoor samen een schenkingsovereenkomst in te vullen en ondertekenen. Op pagina 5 en 6 van dit formulier staat een uitgebreide toelichting op de werkwijze en de eisen.

Voor een vooraf door ons ingevuld exemplaar of vragen over de werkwijze, stuur vooral een mailtje naar secretariaat@peacebrigades.nl.