Peace Brigades International

Anticorruptiemissie Honduras MACCIH gestaakt

De MACCIH (de missie om de strijd tegen corruptie en straffeloosheid in Honduras te ondersteunen), een project van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en sinds april 2016 actief in Honduras, gaat Honduras verlaten. Zij houden zich voornamelijk bezig met het ontrafelen van corruptie, het identificeren van verdachten en het eisen van civiele en strafrechtelijke eisen en het nemen van verantwoordelijkheid.

Op 17 januari jongstleden kondigde de regering van Honduras aan dat het mandaat van de MACCIH niet zou worden verlengd en dit betekent dat er talloze onderzoeken naar corruptie stil komen te liggen. Daar er niet tot een overeenkomst is gekomen, beëindigt MACCIH zijn functies op 19 januari 2020 en dit betekent een stap terug in de strijd tegen corruptie en straffeloosheid in het land. Tijdens haar operatie werkte de missie actief en met succes samen met Hondurese instellingen om het probleem van corruptie in het land aan te pakken.

Gedurende de bijna vier jaar dat de MACCIH in Honduras was, leidde hun aanwezigheid tot de vervolging van 14 zaken en de verwerking van 133 verdachten, waaronder congresleden, andere ambtenaren en hun familieleden, beschuldigd van het verduisteren van bijna 400 miljoen lempiras bij verschillende vormen van corruptie.
De Hondurese regering probeerde de kritiek die vanuit verschillen hoeken kwam, te kalmeren met een openbare verklaring en de belofte “te blijven werken aan de totstandkoming van een meer omvattend mechanisme waarmee de Hondurese instellingen zich kunnen versterken en waarmee we ons als samenleving kunnen ontwikkelen in de strijd tegen corruptie en straffeloosheid”. Het probeerde ook internationale steun te krijgen.
Deze openbare verklaringen overtuigden het Hondurese volk niet, dat op zondag 19 januari de straat op ging om te protesteren tegen de gedwongen sluiting van de MACCIH. Verschillende waarnemers benadrukken het feit dat de demonstranten de straat op gingen om zich te verzetten tegen dezelfde omstandigheden die veel Hondurezen ertoe dwingen hun land in migrantenkaravanen te verlaten.

De sluiting van de MACCIH betekent dat het mandaat van de gespecialiseerde fiscale eenheid tegen straffeloosheid en corruptie (UFECIC) eveneens is beëindigd. De UFECIC was een orgaan binnen het openbaar ministerie met onderzoeksbevoegdheden en bestond uit Hondurese officieren van justitie die hulp kregen van hun internationale collega’s.