Samenvatting Speaker Tours: Badri Prasad Bhusal

Samenvatting Speaker Tours: Badri Prasad Bhusal

Van 26 tot 28 september 2018 bezocht de Nepalese mensenrechtenadvocaat Badri Prasad Bhusal Nederland. Samen met Fabian van PBI Duitsland en Anna van PBI Nederland, had Badri verschillende vergaderingen met enkele organisaties in Nederland. Deze Speaker Tours werden georganiseerd in samenwerking met PBI Duitsland.

Badri, als voorzitter van de organisatie Collectieve Campagne voor de Vrede (COCAP), zet zich in voor handhaving en bescherming van de mensenrechten in Nepal. Als advocaat is het voor hem belangrijk dat mensen hun recht kunnen halen. COCAP stuurt ook het door het PBI ondersteunde initiatief NepalMonitor.org, een systeem dat is ontworpen om lokale organisaties te waarschuwen voor mensenrechten en veiligheidsincidenten die zich in het gebied voordoen en om iedereen in staat te stellen gemakkelijk incidenten te melden.

Badri is betrokken geweest bij het oplossen van verschillende gevallen van schending van de mensenrechten tijdens het conflicttijdperk (1996-2006) om een ​​rechtvaardige samenleving te creëren en verantwoording in Nepal te vestigen. Hij heeft gelobbyd, geprocedeerd en bijgedragen aan het laten aannemen van de anti-folterwet in Nepal. Hij is een groot voorstander van de oprichting van een Waarheids- en Verzoeningscommissie (TRC) en heeft gelobbyd om de Transitional Justice Bill te laten passeren.

In Nederland bezocht Badri verschillende organisaties, zoals Peace & Justice in Den Haag, waar hij meer vertelde over de situatie in Nepal en zijn werk. De programmamedewerker van Peace & Justice, Leroy Niekoop, heeft verteld over de organisatie en specifiek het Shelter City-project, waar verschillende mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld een paar maanden per jaar naar Nederland kunnen komen. In Nederland kunnen ze bijvoorbeeld trainingen volgen, de mogelijkheid krijgen om te netwerken en ook te ontspannen voordat ze hun werk thuis voortzetten.

Badri had ook een ontmoeting met het Centrum voor Internationale Juridische Samenwerking (CILC). CILC bevordert de rechtsstaat door internationale juridische samenwerkingsprojecten op te zetten en uit te voeren. Ze brengen juridische experts uit verschillende landen samen om oplossingen uit te werken voor diverse uitdagingen binnen de ontwikkeling van rechtsstelsels. CILC heeft momenteel geen project in Nepal, maar Badri heeft geleerd over hun werk en ervaringen uit andere contexten waarin ze hebben gewerkt, bijvoorbeeld in Indonesië.

De volgende dag was er een afspraak gepland met Impunity Watch, een organisatie die werkt voor meer rechtvaardigheid in landen met een gewelddadig verleden. Badri ontmoette Habib Nasser van Impunity Watch en beiden bespraken de situatie van de Waarheid en Verzoening, evenals de Commissie voor verdwenen personen (Commission for the Disappeared), die een belangrijk onderdeel vormen van het proces van overgangsjustitie in Nepal. Nasser deelde zijn ervaringen met vele waarheids- en gerechtigheidsprocessen over de wereld waaraan hij deelnam of adviseerde.

De laatste ontmoeting vond plaats met Julie Bardeche van REDRESS, een organisatie die ernaar streeft een eind te maken aan marteling en gerechtigheid te zoeken voor de overlevenden. Na een korte presentatie van hun algemene werk, bespraken Badri en Julie de onlangs gepubliceerde anti-folterwetgeving en manieren om deze te verbeteren. De vergadering werd gevolgd door een ontmoeting met de directeur van REDRESS in Londen tijdens het verblijf van Badri in het Verenigd Koninkrijk.