Terugblik: Mensenrechten cafe XL – Utrecht

Mensenrechten in tijden van klimaatverandering

Op dinsdag 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, stonden mensenrechten ten tijden van klimaatverandering centraal tijdens het Mensenrechten Cafe XL in Utrecht.

In Het Huis Utrecht kwamen afgelopen dinsdag verschillende mensen bijeen om te luisteren naar gastsprekers, om de dialoog aan te gaan met elkaar en om tijdens het diner dieper op specifieke onderwerpen in te gaan.

71 jaar geleden, toen de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aannam, werden vooral de basisrechten van de mens voorop gesteld. In deze verklaring staat echter niets over het recht van de mens op bescherming tegen milieuvervuiling. De urgentie van klimaatverandering was nog niet tot het publieke debat doorgedrongen. Inmiddels proberen steeds meer professionals, geleerden, betrokkenen en geïnteresseerden aan te duiden dat het evident is dat klimaatverandering en mensenrechten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Linda Voortman, wethouder Utrecht, openende de avond. “Zonder respect van mensenrechten, is er geen duurzame ontwikkeling mogelijk. Samen moeten we optrekken in de klimaatbeweging, en dat moeten we NU doen want er is geen planeet B.” Linda benadrukte dat vooral de generatie van de 21e eeuw het meeste te lijden heeft omdat het hun toekomst betreft, maar ook dat ze blij is met de beweging die ze juist bij deze jongeren ziet ontstaan die zich in willen zetten.

Daaropvolgend kwamen er gelijk twee voorbeelden van twee jonge meiden. Margot Pijnenburg en Marijn Huijers spraken beiden over hoe zij zich boos maken over de huidige situatie maar vooral ook hoe zij dit zelf proberen te veranderen.

“Het gaat er niet om dat een paar mensen het perfect doen, het gaat erom dat veel mensen het imperfect doen, zo ontstaat verandering” – Marijn Huijers. 

 Beiden pleiten ervoor dat verandering bij onszelf begint maar dat we zeker ook afhankelijk zijn van de overheid en van bedrijven die tot nu toe nog geen actie of verantwoordelijkheid nemen. 

Dilip Chakma, advocaat en mensenrechtenverdediger, sprak vanuit zijn eigen ervaring in India. Dilip sprak als gast vanuit het Shelter City programma. Deze avond werd hij door PBI Nederland begeleid.

“Dit is een mooie dag om te beginnen als klimaatactivist.” Dilip biedt juridisch advies en vertegenwoordigt mensenrechtenverdedigers, maatschappelijke organisaties en slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Als lid van de inheemse Chakma-gemeenschap, zet Dilip zich in voor de rechten van inheemse volkeren en vecht hij tegen discriminerende wetten en beleidsmaatregelen. Volgens Dilip merkt de inheemse bevolking – overal ter wereld – de grootste impact van klimaatverandering omdat zij hecht met en afhankelijk van de natuur zijn. Dit is ook de reden waarom zij zoveel respect voor de natuur hebben. Eigenlijk zouden we hier met z’n allen een les uit moeten leren.

Tot slot was er een kort optreden van Theatergroep Link waarin duidelijk werd hoe belangrijk uitwisseling is tussen contact en kennis.

Na dit programma mocht iedereen bij een tafel aansluiten voor een verdiepend onderwerp. De avond werd feestelijk afgesloten met Salsa muziek. Uiteraard mocht er gedanst worden! 

 


De avond werd mede georganiseerd door Human Rights Utrecht, Art.1 Midden Nederland, Utrecht4Global Goals.