Strong Women

Safe in Action

Om meer aandacht te vragen voor de noodzaak van gender sensitieve bescherming van mensenrechtenverdedigers in conflictsituaties, heeft Peace Brigades International afdeling Nederland (PBI NL) het project Veilig in Actie uitgevoerd. Een onderdeel van het project Veilig in Actie was de conferentie Strong women: Who protects them?. Elf vrouwelijke mensenrechtenverdedigers uit zeven landen stelden een manifest op waarin zij hun belangrijkste veiligheidsrisico’s en beschermingsbehoeften identificeren.

strong-women-toolkitPBI Nederland heeft op basis van dit manifest een praktisch inzetbare guide ontwikkeld voor (Nederlandse) organisaties die werken met vrouwen en meisjes in (post)conflictsituaties, zodat veiligheidsaspecten en risicoanalyses een integraal onderdeel worden van de programma’s en projecten met vrouwen. Deze guide is nu online beschikbaar via de website van PBI en bedoeld als een gids voor NGO’s. De guide is in diverse talen (EngelsFransSpaans en Arabisch) gepubliceerd.