Peace Brigades International

Berichten over WomenHumanRightsDefenders

Defending the Land has a Woman’s Name

PBI Honduras heeft onlangs een rapport opgesteld ‘Defending the Land has a Woman’s Name’ voorafgaand aan de derde universele periodieke doorlichting van Honduras in mei 2020. Het rapport stelt vast dat de aanbevelingen die zijn gedaan in het kader van de tweede universele periodieke doorlichting van Honduras in 2015, niet worden uitgevoerd met de nodige […]