Latin American Region Project

PBI voerde van 2017 tot 2019 het ‘Latin American Region Project’ uit i.s.m. IM-Defensoras (het lokale netwerk voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers (MRV’s) in Midden-Amerika), gefinancierd vanuit het Mensenrechtenfonds van BuZa in Nederland. Het doel van het project was om een ​​gezamenlijk leerproces op gang te brengen om de bescherming van mensenrechtenverdedigers te versterken en te verbeteren.

Hoewel het project voornamelijk werd uitgevoerd door PBI en partners in Latijns-Amerika zelf, organiseerde we vanuit Nederland hiervoor ook twee workshops met mensenrechtenverdedigers als onderdeel van grotere conferenties in Europa. Deze hadden met name als doel om meer inzicht te creëren wat betreft de bescherming en het welzijn van MRV’s.

Tijdens de eerste bijeenkomst werd er uitgebreid gediscussieerd over hoe deze groep betere bescherming en zorg kan krijgen. De tweede conferentie bracht deze discussie in verbinding met het groeiende aantal initiatieven die tijdelijke opvang bieden aan MRV’s. De deelname van MRV’s en organisaties die actief aan deze thema’s werken heeft voor interessante discussies gezorgd, die tot nieuwe inzichten hebben geleid over de bescherming en de steun voor deze doelgroep.

Lees meer over de uitkomsten in de volgende publicaties:

  • Het rapport met de belangrijkste conclusies van beide evenementen (in het Engels en Spaans).
  • De korte wegwijsfolder voor mensenrechtenverdedigers bij speaker tours (in het Engels en Spaans)
  • De uitgebreide gids voor mensenrechtenverdedigers bij speaker tours, inclusief bijlages voor familie en de organisatie achter de mensenrechtenverdediger (op aanvraag).